CrownBond SE

CrownBond SE

Endikasyonları:
Kompozit restorasyonlarının bağlanması ve
tamirinde.
Pit ve fissür örtücü bağlanmasında.
Cam iyonomer restorasyonlarında.
Yüzey koruyucu olarak.

Özellikler:
Etching işlemine gerek duyulmaz.
Enamel ve dentine güçlü bağlanma
Ek primere ihtiyaç olmadan bağlanma sağlar.
Çok amaçlı kullnıma uygundur.

Paketleme:
5ml şişe